Online schoenen shoppen: we zijn er gek op!

Schoenen: we kunnen er geen genoeg van krijgen! Hoewel dit een understatement is hebben we daar nu bewijs voor. Het grootste online winkelcentrum van Nederland Beslist.nl onderzocht namelijk het (online) zoekgedrag van zijn bezoekers en wat bleek? We love shoes!

Onderzoek

Een onderzoek uitgevoerd door Beslist.nl brengt deze data naar voren. Beslist.nl analyseerde van ruim 3 miljoen (geanonimiseerde )bezoekers de gebruikersdata om te achterhalen welke producten op welk tijdstip en welke dag extra gewild zijn. En wat bleek? Het online zoeken naar schoenen is in de avonduren erg populair! Maar dit is niet het enige dat opviel.

Opmerkelijke trends

Er waren ook een aantal andere opmerkelijke trends. Uit het onderzoek bleek namelijk dat voor iedere productgroep de vraag juist groter of kleiner was op bepaalde dagen . Alleen voor schoenen bleek dit niet zo te zijn. De zoektocht naar een nieuwe aanwinst voor de schoenengarderobe duurt namelijk de hele week!

Schoenen in de tijd van de baas

Blijkbaar kunnen onze vrouwelijke Shoejunks ook in de tijd van de baas geen genoeg krijgen van leuke schoenen spotten. Aan het eind van de middag is de zoektocht naar schoenen namelijk erg populair.

Schoenen populair in de avonduren

En na het werk gaan de ladies nog even door. In de loop van de avond zoeken vrouwen online vooral naar mode en schoenen. Zo beginnen ze met het zoeken naar een nieuwe bikini en schakelen daarna over op schoenen. Je moet er natuurlijk ook op het strand fabulous uitzien! 

Infographic

Bekijk hieronder de Infographic van Beslist.nl en alle uitkomsten van het onderzoek.